رفتن به مطلب

1 تصویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: Truncate Best Answer Post Content

نصب بر روی ای پی بورد نسخه: ipb-x

کاربرد: با نصب این هوک می توانید بهترین پاسخ برای موضوعات ارسالی را نمایش دهید.

1379519991_bestanswer.png
×