رفتن به مطلب

درباره این فایل

نام هوک: Topic Tags Required

نصب بر روی ای پی بورد نسخه: ipb-3.4.x

کاربرد: با نصب این هوک ارسال برچسب موضوعات را می توان برای گروه های کاربری خاصی و انجمن خاصی اجباری نمود.
×