رفتن به مطلب

1 تصویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: Topic Thumbnail

نصب بر روی ای پی بورد نسخه: ipb-x

کاربرد: با نصب این هوک موضوعات ارسالی شما در صفحه اصلی انجمن شما همراه با تصاویر بند انگشتی( thumbnails) نمایش داده می شود.

1379442488_Topic%20Thumbnail.png
×