رفتن به مطلب

1 تصویر نمونه

درباره این فایل

نام برنامه: IPB Shoutbox 1.4.1 Beta 3

نصب بر روی نسخه ای پی بورد: ipb3-4-x و ipb3-3-x

کاربرد: برنامه قوی چت برای انجمن ساز ای پی بورد

1377951527_sbox.png


جدید ترین ها در این نسخه 1.4.1

منتشر شد

  • Just some minor bugs I've fixed myself on Shoutbox beta 2×