رفتن به مطلب

دانلود هوک نمایش اطلاعات آیکن ها // Topic Icons Legend 1.0.0


1 تصویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: Topic Icons Legend 1.0.0

کاربرد: نمایش اطلاعات آیکن های بکار رفته شده در انجمن درساید بار صفحه اصلی انجمن

توضیحات لاتین:

This hook will show, on Board Index Sidebar and/or in ForumView, a Topic Icons Legend

1394641514_%D9%87%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF.png
×