رفتن به مطلب

دانلود هوک اطلاع از تاپیک های تایید شده // Topic Approval Notification 1.0.0


1 تصویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: Topic Approval Notification 1.0.0

کاربرد:

اطلاع از تاپیک های تایید شده توسط مدیریت در انجمن

توضیحات لاتین

This hook will send a notification to the topic author when his topic is approved.

1393876623_%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF.png
×