رفتن به مطلب

1 تصویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: Topics per Forum 1.1.0

کاربرد:

مدیریت ارسال مطالب توسط گروه های مختلف در انجمن بر اساس روز/ماه/سال

توضیحات لاتین

Useful in support/study groups boards, this application will control the number of open topics that each user group can have in each forum, by adding a new tab on MANAGE FORUMS, listing all groups and allowing enter a number of topics

Admins can also limit number of topics per

hour

day

week

month

1393686559_forum-ipb-user.png


جدید ترین ها در این نسخه 1.1.0

منتشر شد

  • Added option to limit new topics per HOUR, DAY, WEEK or MONTH×