رفتن به مطلب

دانلود هوک جلوگیری از محدودیت کاراکتر// No Restrictions for Display Names 1.0


1 تصویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: No Restrictions for Display Names 1.0

کاربرد: جلوگیری از محدودیت کاراکتر هنگام ثبت نام کاربر

توضیحات لاتین

This is a super simple hook, which removes character restrictions for display names. It lets your members to use local language in display names and some weird characters to decorate them. Very useful if you have non-English board and set character restrictions to latin letters and numbers only

1391614848_no-restrictions-for-display-names-ipb.png
×