رفتن به مطلب

هوک نمایش آواتار کاربران آنلاین // Profile Photo in Online Lists 1.0.0


1 تصویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: (SOS34) Profile Photo in Online Lists 1.0.0

کاربرد:

نمایش آواتار کاربران آنلاین بجای نام آنها

توضیحات لاتین:

This hook will show user photo in online lists:

IP.Board

Board Index

Forum view

Topic view

IP.Blog

IP.Downloads

1390580605_Profile-Photo-in-Online-Lists.png
×