• رایگان
  • نسخه 2.2.2
  • 0 دریافت ها

نام هوک: Topic Moderators 2.2.2 نصب بر روی ای پی بورد نسخه: IPB3-4-X کاربرد: بوسیله نصب این هوک می توانید امکان دسترسی کاربران یا گروه کاربری خاصی را در انجمن به تاپیک یا موضوعات فراهم سازید.