رفتن به مطلب

دانلود هوک فیلتر ارسال ها // Filter by First Letter of Topic Title 1.1.0


1 تصویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: Filter by First Letter of Topic Title 1.1.0

کاربرد:

با نصب این هوک می توانید موضوعات ارسال شده در تاپیک ها را بر اساس حرف اول آنها جستجو و فیلتر نمایید.

توضیحات لاتین

This hook will allow users to filter topics on forum view by its first letter

1390051206_filter-by-first-ipb.ir.png


جدید ترین ها در این نسخه 1.1.0

منتشر شد

  • Added settings to EXCLUDE forums and groups×