رفتن به مطلب

دانلود هوک حذف امضا // Remove Signatures from Messenger 1.0.0


1 تصویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: Remove Signatures from Messenger

کاربرد:

حذف امضا های کاربران از پیغام های خصوصی

توضیحات لاتین:

Description

When this hook is enabled all the signatures in the messenger are removed

1389376274_sigipb.png


جدید ترین ها در این نسخه 1.0.0

منتشر شد

  • First release×