رفتن به مطلب

Group Color in User Personal Card Link ipb3-4-x


3 تصاویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: Group Color on User Link 1.3.0 نصب بر روی نسخه ای پی بورد: ipb3-4-x

کاربرد هوک: با نصب این هوک می توانید لینک گروه کاربری تعریف شده در انجمن را رنگی نمایید.

1377576503_group%20color%20user%20link.png
×