رفتن به مطلب

دانلود هوک امتیاز هشدار // Auto Decrease Warning 1.1.0


1 تصویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: Auto Decrease Warning

کاربرد:

کاهش امتیازات هشدار کاربران بصورت اتوماتیک در تعداد روز معین

توضیحات لاتین:

Description: Reduces the warn level for members who have had there last warning more than X days ago. Also includes an option to log the warn decrease in the members warn log

1388135524_auto-decrease-warning-iripb.ir.png
×