رفتن به مطلب

دانلود هوک // Read That Topic/Announcement 1.3.1


1 تصویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: Read That Topic/Announcement

کاربرد:

با نصب این هوک برای کاربران تازه عضو شده در انجمن می توان یک پیام ارسال کرد تا حتما تاپیک مورد نظر را مشاهده نمایید (برای مثال مشاهده قوانین انجمن)

General Settings:

Allow forum moderators to set a topic to be read

Restriction by number of posts

Per Group Settings

Enable application for the group

Topic/Announcement ID

Popup Title

Popup Message

1387553711_topic-ipb.png


جدید ترین ها در این نسخه 1.3.1

منتشر شد

  • Fixed the permission for global moderators without ACP access×