رفتن به مطلب

1 تصویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: Customize Posts

کاربرد:

این هوک به کاربر امکان ایجاد تنظیماتی در پست مانند رنگ فونت ، اندازه و ... را می دهد با این تفاوت که کاربر در پست های بعدی خود می توانند به این تنظیمات دسترسی داشته و نیازی به تنظیمات دوباره نداشته باشد.

1387550261_IPSlink.Customize.Posts.v1.0.4.png


جدید ترین ها در این نسخه 1.0.4

منتشر شد

  • Added option to disable mod on mobile skin (or any other) to avoid problems with IP.Board 3.3.3 and higher.×