رفتن به مطلب

1 تصویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: varnish_purge_headers

کاربرد: در صورت تغییرات و اصلاح در مطالب انجمن هدر جدید ایجاد خواهد شد و سرور هایی مانند NginX و Varnish و ... محتوای جدید را شناسایی می کنند.

1386138671_varnish_purge_headers_2.png


جدید ترین ها در این نسخه 1.1

منتشر شد

  • 1.1.0 - add X-Purge-Host×