رفتن به مطلب

دانلود هوک مدیریت گروه بندی کاربران ثبت نامی// User Groups in Register Form & Control Panel


2 تصاویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: User Groups in Register Form & Control Panel

کاربرد: با نصب این هوک می توانید در انجمن خود تعیین کنید کاربران ثبت نامی عضو کدام گروه در انجمن شوند.

1385653215_Screenshot1.png
×