رفتن به مطلب

1 تصویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: improvedAvatars

ip.board 3.4.x

کاربرد: ایجاد تنظیمات و امکانات بیشتر در قسمت آواتار پروفایل کاربری

1384778325_Improved%20Avatars.png


جدید ترین ها در این نسخه 1.1.8

منتشر شد

  • - Fixed the strict php error appearing in the photo editor.
  • - There's a bug with xbox avatars: a solution for it is to comment out two lines of /admin/sources/base/ipsMember.php (The two lines after "/* Add RND bit to prevent CDN caching */")×