رفتن به مطلب

1 تصویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: Default Post Content

IPB 3.2, 3.3, and 3.4

کاربرد: به مدیر انجمن این امکان را می دهد تا برای ارسال های جدید و یا پاسخ های جدید در انجمن یک مقدار پیش فرض در نظر بگیرد.

1382858713_2default-post-content.png


جدید ترین ها در این نسخه 3.2.1

منتشر شد

  • Editing a post template in 3.4 (from the ACP) did not load HTML content correctly. Fixed×