رفتن به مطلب
ای پی بورد ایران

Image Description از تمامی ویژگی های منحصر بفرد سیستم بهره ببرید!!!

ساخت منو ثابت دارای اسکرولبا سلام 

برای ساخت همچین منویی ابتدا وارد این مسیر شوید 

پنل مدیریت > شخصی سازی > قالب ها

سپس از قسمت سمت چپ رو به روی قالب انجمن خود بر روی این گزینه کلیک کنید < / > تا وارد بخش تنظیمات کد ها شوید 

از سربرگ template ها  به دنبال این مسیر باشید 

 Core -> Front -> Global -> globatTamplate

پس با کمک کلید ترکیبی ctrl +f این عبارت را جست وجو کنید 

{template="includeJS" if="theme.js_include == 'footer'" app="core" group="global" location="global" params=""}

این کد را به زیر ان اضافه کنید 

	<script>
		  $('#elSearchNavContainer').addClass('original').clone().insertAfter('#elSearchNavContainer').addClass('cloned').css('position','fixed').css('top','0').css('margin-top','0').css('z-index','2000').removeClass('original').hide();
		  $('.cloned #elSearch').remove();
		
		  $(document).ready(function() {
		    var stickyNavTop = $('#elSearchNavContainer').offset().top;
		
		    window.addEventListener("resize", clone);
		    function clone() {
		      var test = document.getElementById('elSearchNavContainer').offsetWidth;
		      $('.cloned').css('width',test);
		    }
		
		    var stickyNav = function(){
		      var scrollTop = $(window).scrollTop();
		
		      if (scrollTop > stickyNavTop) {
		        $('.cloned').css('display', 'inline');
		        $('.original').css('visibility', 'hidden');
		        $('.original #elSearch').appendTo('.cloned');
		      } else {
		        $('.cloned').css('display', 'none');
		        $('.original').css('visibility', 'visible');
		        $('.cloned #elSearch').appendTo('.original');
		      }
		    };
 
		    stickyNav(); clone();
		 
		    $(window).scroll(function() {
		      stickyNav();
		    });
		  });
		</script>

سپس ذخیره کنید 

کد ها باید به این شکل باشند 

rVFQwIF.png

نتیجه نهایی:

XP5qJSl.gif

موفق باشید


 گزارش این آموزش

×