رفتن به مطلب
ای پی بورد ایران

Image Description از تمامی ویژگی های منحصر بفرد سیستم بهره ببرید!!!

حذف کپی رایت برنامه portalبا سلام 

برای حذف کپی رایت برنامه portal :

چنان چه قبل نصب می خواهید تغییر دهید در فایل اپلودی از این مسیر اقدام کنید 

/modules/front/portal.php

چنان چه بعد از نصب می خواهید کپی رایت را حذف کنید از این مسیر در هاست اقدام کنید 

/applications/portal/modules/front/portal.php

با کمک ctrl +f بخشی از این کد را جست وجو کنید واین قطعه کد را حذف کنید 

public function execute()
	{
		parent::execute();
    
		/* You must purchase copyright removal before removing */
    if( !\IPS\Settings::i()->devfuse_copy_num )
    {
      \IPS\Output::i()->output .= "<div style='clear:both;text-align:center;position:absolute;bottom:15px;width:95%;'><a href='http://www.devfuse.com/' class='ipsType_smaller ipsType_light'>Portal by DevFuse</a> &middot; <a href='http://www.invisionpower.com/' class='ipsType_smaller ipsType_light'>Based on IP.Board Portal by IPS</a></div>";  
    }    
	}

موفق باشید


 گزارش این آموزش

×