رفتن به مطلب
ای پی بورد ایران

Image Description از تمامی ویژگی های منحصر بفرد سیستم بهره ببرید!!!

قرار دادن بلوک انتشار فیلم اتفاقی از یوتیوببا سلام 

برای نمایش اتفاقی فیلم ها در یوتیوب باید کد های زیر را در بلوک php قرار دهید (برنامه page و برنامه portal 1.5 این قابلیت را دارند )

حال این کد را در ان قرار دهید 

echo '<h3 class="ipsType_reset ipsWidget_title">Latest Youtube videos</h3>';
echo '<style>#ytv { text-align: center; padding: 5px; }</style>';
echo '<div id ="ytv">';
$yids = array(
"FOjdXSrtUxA",
"4HLY1NTe04M",
"VuNIsY6JdUw",
"09R8_2nJtjg",
"AJtDXIazrMo");
$video = rand(, count($yids)-1);
echo '<iframe width="100%" height="180" src="http://www.youtube.com/embed/' . $yids[$video] . '" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>';
echo '</div>';

شما می توانید ای دی های بیشتری را با قرار دادن در بین  " " و قرار دادن یک کاما برای جداسازی ان ها اضافه کنید 

موفق باشید 


 گزارش این آموزش

×