رفتن به مطلب
ای پی بورد ایران

Image Description از تمامی ویژگی های منحصر بفرد سیستم بهره ببرید!!!

بسته انجمن ساز IPS نسخه 4.1.14.3 نال || IPS Community Suite Nulled 4.1.14.3


1 تصویر نمونه

درباره این فایل

 IPS Community Suite 4.1.14

نسخه: نال

 

 

توضیحات:

بسته انجمن ساز IPS نسخه نال شده در دسترس کاربرانی که از نسخه های نال بهره می برند قرار گرفته است. کاربران می توانند انجمن ساز خود را بروزرسانی نمایند. توجه فرمایید قبل از ارتقا نسخه PHP هاست خود را بررسی نمایند.

توضیحات لاتین:

Key Changes

This release contains a security update to address a possible issue where uploaded files may execute as scripts. For this to happen, a server must be configured to allow for very loose rules for what is an executable script. Most servers will not be vulnerable to this issue but we have no way of detecting which may be so we are releasing this security update as a precaution.

It is recommended this release is installed as soon as possible.

This new version improves the security of the .htaccess protection for the /uploads folder on your site. If you have already enabled the security feature "Protect Writeable Folders From Dangerous Files", then you will need to manually update the .htaccess file which you can do simply by opening "uploads/.htaccess" in a text editor and replacing its contents with:

#<ipb-protection>
<Files ~ "^.*\.(php|cgi|pl|php3|php4|php5|php6|phtml|shtml|([a-z0-9]{32}))$">
    Order allow,deny
    Deny from all
</Files>
#</ipb-protection>

 

 

 


جدید ترین ها در این نسخه 4.1.14.3   مشاهده تغییرات ایجاد شده

منتشر شد

Key Changes

This release contains a security update to address a possible issue where uploaded files may execute as scripts. For this to happen, a server must be configured to allow for very loose rules for what is an executable script. Most servers will not be vulnerable to this issue but we have no way of detecting which may be so we are releasing this security update as a precaution.

It is recommended this release is installed as soon as possible.

This new version improves the security of the .htaccess protection for the /uploads folder on your site. If you have already enabled the security feature "Protect Writeable Folders From Dangerous Files", then you will need to manually update the .htaccess file which you can do simply by opening "uploads/.htaccess" in a text editor and replacing its contents with:

#<ipb-protection>
<Files ~ "^.*\.(php|cgi|pl|php3|php4|php5|php6|phtml|shtml|([a-z0-9]{32}))$">
    Order allow,deny
    Deny from all
</Files>
#</ipb-protection>

.

 

  • Upvote 1
  • Downvote 1×