رفتن به مطلب
ای پی بورد ایران

Image Description از تمامی ویژگی های منحصر بفرد سیستم بهره ببرید!!!

1 تصویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: Total Time Spent On Forums

نصب بر روی ای پی بورد نسخه: IP.Board 3.4.X & 3.3.X

کاربرد: نشان می دهد هر عضو چه مقدار زمان در انجمن شما فعالیت داشته است.

1379443828_Screenshoct%201.png


جدید ترین ها در این نسخه 3.1.0

منتشر شد

  • Added setting to use group color on user links on sidebar hook
  • Added settings to use your own acronyms for days, hours, minutes and seconds.×