رفتن به مطلب
ای پی بورد ایران

Image Description از تمامی ویژگی های منحصر بفرد سیستم بهره ببرید!!!

2 تصاویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: Advanced Tag & Prefixes 2.1.6

نصب بر روی نسخه ای پی بورد: IPB3-4-X

کاربرد: بوسیله این هوک می توانید برای موضوع های خود پیشوند های رنگی انتخاب کنید.

1377599758_prefix3.png

  • Upvote 1×