رفتن به مطلب
ای پی بورد ایران

Image Description از تمامی ویژگی های منحصر بفرد سیستم بهره ببرید!!!

Ads in specific forums 1.3.0


1 تصویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: Ads in specific forums

IPB-3.4.X

کاربرد: با نصب این هوک می توانید تبلیغات خود را در انجمن های انتخاب شده نمایش دهید.

1382788768_ads-in-specific-forums.png


جدید ترین ها در این نسخه 1.3.0

منتشر شد

  • Ad code for topic view now appears in topic view header
  • Ad code for topic view now appears in topic view footer×